تلفن تماس : 09025005113  (پاسخگویی از ساعت 9 تا 24 ، ٧ روز هفته به جز روز های تعطیل)

برای تماس ما یکی از روش های زیر را انتخاب کنید:

1- تماس با شماره 09025005112

2- تماس با شماره 09025005113

3-ایمیل :info@barnamehnevis.ir

راه ارتباطی متنی با فروشگاه :